loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Argentinië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Argentinië: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Argentinië: Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Argentinië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Argentinië: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Argentinië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/argentinie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Argentinië: <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Argentinië: Verderop moet u <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/argentinie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: <a href='/nl/argentinie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Argentinië: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Argentinië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.