loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Australië: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Australië: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Australië: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Australië: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Australië: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Australië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Australië: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Australië: Verplicht pad voor fietsers
Verkeersbord uit Australië: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Australië: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Australië: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Australië: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Australië: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Australië: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Australië: Verplichte <a href='/nl/australie/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Australië: Verplicht <a href='/nl/australie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.