loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersdrempel

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersdrempel

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Oversteekplaats voor fietsers

Oversteekplaats voor fietsers


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Begin van een nieuwe rijstrook

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een nieuwe rijstrook

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Aanbevolen snelheid

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de aanbevolen snelheid