loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden toegang

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Bussen verboden

Bussen verboden


Auto's verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Auto's verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Fietsers en brommers verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Handkarren verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Handkarren verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Brommers verboden

Brommers verboden


Motors verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Motors verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Motors en auto's verboden

Motors en auto's verboden


Voetgangers verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voetgangers verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Tractors verboden

Tractors verboden


Aanhangwagens verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Aanhangwagens verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Inhalen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Inhalen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Links afslaan verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Voertuigen met explosieve materialen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Parkeren en stoppen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren en stoppen verboden

Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is