loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Canada: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Canada: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Canada: Plaats waar dat u een noodstop kan makenVerkeersbord uit Canada: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Canada: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Canada: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Canada: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Canada: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Canada: TrajectcontroleVerkeersbord uit Canada: Begin van een tunnel
Verkeersbord uit Canada: Informatie over de volgende <a href='/nl/canada/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Canada: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/canada/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Canada: <a href='/nl/canada/overzicht/noodstopstrook'>Noodstopstrook</a>.

Verkeersbord uit Canada: Overzicht van de <a href='/nl/canada/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Canada: Overzicht van de <a href='/nl/canada/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Canada: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/canada/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Canada: Weg met <a href='/nl/canada/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Canada: <a href='/nl/canada/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Canada: <a href='/nl/canada/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.

Verkeersbord uit Canada: Begin van een <a href='/nl/canada/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.