loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Denemarken: Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de parkeerzone

Einde van de parkeerzone


Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Verkeersbord uit Denemarken: Aanbevolen snelheid

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de aanbevolen snelheid