loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Denemarken: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Denemarken: Verkeersbord uit Denemarken: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een autowegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de autowegVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Denemarken: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Denemarken: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Denemarken: TrajectcontroleVerkeersbord uit Denemarken: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Denemarken: AdviessnelheidVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de adviessnelheid
Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Denemarken: Een <a href='/nl/denemarken/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/denemarken/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Denemarken: Algemene informatie over de <b>richtingen</b>.

Algemene informatie over de richtingen.


Verkeersbord uit Denemarken: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van het <a href='/nl/denemarken/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Denemarken: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.