loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!

Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Denemarken: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Denemarken: Algemene informatie over de richtingenVerkeersbord uit Denemarken: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een expreswegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de expreswegVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Denemarken: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een zone voor voetgangersVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de zone voor voetgangersVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de woonwijkVerkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Denemarken: TrajectcontroleVerkeersbord uit Denemarken: Nationale snelheidslimietenVerkeersbord uit Denemarken: Aanbevolen snelheidVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de aanbevolen snelheid

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers

Verkeersbord uit Denemarken: Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers

Verkeersbord uit Denemarken: Algemene informatie over de richtingen

Algemene informatie over de richtingen


Informatie over de richtingen van de rotonde

Verkeersbord uit Denemarken: Informatie over de richtingen van de rotonde

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een expresweg

Begin van een expresweg


Einde van de expresweg

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de expresweg

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Denemarken: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de voorrangsweg

Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Trajectcontrole

Verkeersbord uit Denemarken: Trajectcontrole

Verkeersbord uit Denemarken: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Denemarken: Aanbevolen snelheid

Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de aanbevolen snelheid

Reacties

Hieronder kan je een reactie plaatsen!

Reacties 34


Jan 01, 2019


Hallo, ik ben Tijl
Ik beheer deze website, ongepaste reacties zal ik verwijderen en vragen probeer ik zoveel mogelijk te beantwoorden.
Binnenkort wordt dit een forum waarop bezoekers vragen kunnen stellen, beantwoorden en opzoeken.

  • Post geen privé gegevens.
  • Wees vriendelijk en behulpzaam.
  • Welke informatie ontbreekt of is overbodig?
  • Wat vindt u moeilijk of gemakkelijk?
  • Bent u geslaagd of gebuisd? Post uw score.
  • Geef deze website een rating van 1 tot 5 sterren.
  • Mail naar hostmaster@traffic-rules.com voor andere vragen.

Veel succes!
Tijl x

2

Feb 13, 2019


top

Feb 16, 2019


expressweg staat niet in de wegcode - best aanpassen naar autoweg !

Feb 17, 2019


Top

Feb 20, 2019


Too

1

Feb 20, 2019


Top