loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom.Einde van de bebouwde kom.Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.Algemene informatie over de richtingen.Informatie over de richtingen van de rotonde.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Parkeren is toegestaan.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Trajectcontrole.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.Einde van de adviessnelheid.
Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Begin van een voorrangsweg.

Begin van een voorrangsweg.


Begin van een voorrangsweg.

Begin van een voorrangsweg.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.


Einde van de adviessnelheid.

Einde van de adviessnelheid.