loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Voorbeeld: verboden toegang, parkeren, inhalen, ...


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Verboden toegang

Verkeersbord uit Duitsland: Verboden toegang

Verkeersbord uit Duitsland: Auto's verboden

Auto's verboden


Fietsers verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Fietsers verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Ruiters verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Ruiters verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Motors verboden

Motors verboden


Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Motors en auto's verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Voetgangers en fietsers verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voetgangers en fietsers verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Inhalen verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Inhalen verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Duitsland: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Duitsland: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone met snelheidslimiet

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Duitsland: Omkeren verboden (U-bocht)

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Parkeren verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Parkeren verboden

Verkeersbord uit Duitsland: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Begin van een zone waar parkeren verboden is

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone waar parkeren verboden is