loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Duitsland: Verboden toegangVerkeersbord uit Duitsland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Duitsland: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Motors verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voetgangers en fietsers verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Duitsland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Duitsland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Duitsland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een lage-emissiezoneVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de lage emissiezoneVerkeersbord uit Duitsland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Duitsland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/duitsland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietser'>fietsers</a> verboden.

Voetgangers en fietsers verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Minder <a href='/nl/duitsland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van het <a href='/nl/duitsland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/duitsland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van het <a href='/nl/duitsland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/duitsland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/duitsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/duitsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met <a href='/nl/duitsland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met <a href='/nl/duitsland/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen met een <a href='/nl/duitsland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/lage-emissiezone'>lage-emissiezone</a>.

Begin van een lage-emissiezone.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/lage-emissiezone'>lage emissiezone</a>.

Einde van de lage emissiezone.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/duitsland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/duitsland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.