loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Italië: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Italië: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Italië: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Italië: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Italië: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Italië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Italië: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Italië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Italië: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Italië: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Italië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Italië: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Italië: Einde van het pad voor fietsersVerkeersbord uit Italië: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Italië: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Italië: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Italië: Einde van het pad voor ruitersVerkeersbord uit Italië: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Italië: Einde van het pad voor voetgangersVerkeersbord uit Italië: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Italië: Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Italië: Verplicht sneeuwkettingen plaatsenVerkeersbord uit Italië: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Italië: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Italië: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Italië: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Italië: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Italië: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Italië: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Italië: Verplichte richting van de <a href='/nl/italie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Italië: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Italië: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Italië: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <a href='/nl/italie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Einde van het pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <a href='/nl/italie/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Einde van het pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <a href='/nl/italie/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Einde van het pad voor voetgangers.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Italië: Verplicht <a href='/nl/italie/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> plaatsen.

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.