loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Italië: Verboden toegangVerkeersbord uit Italië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Italië: Auto's verbodenVerkeersbord uit Italië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Italië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Italië: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Italië: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Italië: Motors verbodenVerkeersbord uit Italië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Italië: Tractors verbodenVerkeersbord uit Italië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Italië: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Italië: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Italië: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Italië: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Italië: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Italië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Italië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Italië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Italië: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Italië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Italië: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Italië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Italië: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Italië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Italië: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Italië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/italie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Italië: Minder <a href='/nl/italie/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Gebruik van de <a href='/nl/italie/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/italie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Italië: Einde van het <a href='/nl/italie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/italie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/italie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/italie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen met <a href='/nl/italie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen met <a href='/nl/italie/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen met <a href='/nl/italie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen met een <a href='/nl/italie/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Italië: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Italië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.