loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Italië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Italië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Italië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Italië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Italië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Italië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Italië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Verkeersbord uit Italië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/italie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Italië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Italië: <a href='/nl/italie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/italie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Italië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Italië: Verplichte richting van de <a href='/nl/italie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Italië: Begin van een <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Italië: Einde van de <a href='/nl/italie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Italië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.