loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Japan: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Japan: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Japan: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Japan: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Japan: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Japan: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Japan: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Japan: Begin van een minimumsnelheid
Verkeersbord uit Japan: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Japan: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Japan: Verplichte richting van de <a href='/nl/japan/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Japan: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Japan: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Japan: Verplicht <a href='/nl/japan/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Japan: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/japan/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/japan/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Japan: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.