loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Maleisië: Links passeren verplicht

Verkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Maleisië: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers