loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden verplicht

Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verplicht pad voor voetgangers

Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht pad voor voetgangers

Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Einde van de minimumsnelheid

Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de minimumsnelheid