loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Oekraïne: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Oekraïne: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een onverhard wegdek

Waarschuwing voor een onverhard wegdek


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor verkeersopstoppingen

Waarschuwing voor verkeersopstoppingen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Oekraïne: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Oekraïne: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Oekraïne: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Oekraïne: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplichte rijstrook voor auto's

Verplichte rijstrook voor auto's


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht pad voor ruiters

Verplicht pad voor ruiters


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Oekraïne: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegang

Verboden toegang


Verkeersbord uit Oekraïne: Auto's verboden

Auto's verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Oekraïne: Handkarren verboden

Handkarren verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Brommers verboden

Brommers verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Motors verboden

Motors verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Vrachtwagens met aanhangwagen verboden

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Minder afstand houden dan aangegeven verboden

Minder afstand houden dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Verkeersbord uit Oekraïne: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Oekraïne: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Oekraïne: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Oekraïne: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de zone waar parkeren verboden is

Einde van de zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een bebouwde kom

Begin van een bebouwde kom


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersbord uit Oekraïne: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de richtingen van het kruispunt

Informatie over de richtingen van het kruispunt


Verkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken

Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken


Verkeersbord uit Oekraïne: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Oekraïne: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een nieuwe rijstrook

Begin van een nieuwe rijstrook


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de weg met eenrichtingsverkeer

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Oekraïne: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een parkeerzone

Begin van een parkeerzone


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de parkeerzone

Einde van de parkeerzone


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Verkeersbord uit Oekraïne: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Oekraïne: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Oekraïne: Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid