loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Oversteekplaats voor fietsers

Verkeersbord uit Oostenrijk: Oversteekplaats voor fietsers

Verkeersbord uit Oostenrijk: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Een doodlopende weg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Een doodlopende weg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een expresweg

Begin van een expresweg


Einde van de expresweg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de expresweg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Einde van een rijstrook

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van een rijstrook

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de autosnelweg

Verkeersbord uit Oostenrijk: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de woonwijk