loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Oostenrijk: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Oostenrijk: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Oostenrijk: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Oostenrijk: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een autowegVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de autowegVerkeersbord uit Oostenrijk: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Oostenrijk: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Oostenrijk: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Oostenrijk: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Oostenrijk: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Oostenrijk: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Oostenrijk: TrajectcontroleVerkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de trajectcontroleVerkeersbord uit Oostenrijk: Nationale maximumsnelheden
Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Oostenrijk: Een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Oostenrijk: Algemene informatie over de <b>richtingen</b>.

Algemene informatie over de richtingen.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Informatie over de volgende <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Overzicht van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Overzicht van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Weg met <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Oostenrijk: <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van de <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Begin van een <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Einde van het <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Oostenrijk: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Oostenrijk: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Oostenrijk: Nationale <a href='/nl/oostenrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.