loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Servië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Servië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Servië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Servië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Servië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Servië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Servië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Servië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/servie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/servie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Servië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Servië: Verplichte richting van de <a href='/nl/servie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Servië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Servië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.