loading

Woordenboek

Hier vind je de woordenschat van het verkeer.


Voorrangsregels


Kruispunt

De plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.


Rotonde

Een rotonde is een soort van cirkelvormig kruispunt waarin het verkeer continu in één richting rond een centraal eiland rijdt. De bestuurders op de rotonde hebben altijd voorrang.


Verkeerslichten

Verkeerslichten regelen met behulp van lichtsignalen het oprijden van een kruising, de toegang tot bruggen, tunnels en spoorwegovergangen, de toegang tot parkeergarages en -terreinen, evenals de toegangsregulering bij fabrieken, bedrijven en andere afgesloten terreinen.


Wegmarkeringen

Wegmarkering is het geheel aan tekens die op het wegdek staan aangegeven en het verkeer door middel van de visuele informatie geleiden. Wegmarkering omvat onder meer pijlen, strepen, doorgetrokken en onderbroken lijnen, haaientanden.


Oversteekplaats

Een oversteekplaats is een locatie op de rijbaan die bestemd is om over te steken en die als zodanig gemarkeerd is. Ze zijn er voor voetgangers en fietsers.


Overweg

De gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.


Schoolomgeving

Een schoolomgeving is een plaats in de buurt van een school. Let extra goed op voor spelende kinderen.