loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaanVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoirVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: TrajectcontroleVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de trajectcontroleVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Nationale maximumsnelheden

Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Weg met <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan <b>gedeeltelijk</b> op de <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/rijbaan'>rijbaan</a>.

Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan op de <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/berm'>berm</a> of <b>trottoir</b>.

Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van het <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.

Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/trajectcontrole'>trajectcontrole</a>.

Einde van de trajectcontrole.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Nationale <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.