loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Oversteekplaats voor fietsers.Een doodlopende weg.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Trajectcontrole.Einde van de trajectcontrole.Nationale maximumsnelheden.
Weg met eenrichtingsverkeer.

Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.

Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.


Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.

Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Trajectcontrole.

Einde van de trajectcontrole.

Einde van de trajectcontrole.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.