loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor schapen op de weg

Waarschuwing voor schapen op de weg


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Frankrijk: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Frankrijk: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor ruiters

Waarschuwing voor ruiters


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Frankrijk: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Frankrijk: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Frankrijk: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Frankrijk: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Frankrijk: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplichte rijstrook voor bussen

Verplichte rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de rijstrook voor bussen

Einde van de rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het pad voor fietsers

Einde van het pad voor fietsers


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht pad voor ruiters

Verplicht pad voor ruiters


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het pad voor ruiters

Einde van het pad voor ruiters


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het pad voor voetgangers

Einde van het pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplichte rijstrook voor trams

Verplichte rijstrook voor trams


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht lichten aan

Verplicht lichten aan


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht lichten uit

Verplicht lichten uit


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht sneeuwkettingen plaatsen

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen


Verkeersbord uit Frankrijk: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Frankrijk: Verboden toegang

Verboden toegang


Verkeersbord uit Frankrijk: Bussen verboden

Bussen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Caravans verboden

Caravans verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Frankrijk: Handkarren verboden

Handkarren verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Brommers verboden

Brommers verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Brommers, motors en auto's verboden

Brommers, motors en auto's verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Motors verboden

Motors verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Motors en auto's verboden

Motors en auto's verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Minder afstand houden dan aangegeven verboden

Minder afstand houden dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het verbod om de claxon te gebruiken

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken


Verkeersbord uit Frankrijk: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Verkeersbord uit Frankrijk: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Frankrijk: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Frankrijk: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Frankrijk: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de zone waar parkeren verboden is

Einde van de zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Frankrijk: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een bebouwde kom

Begin van een bebouwde kom


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersbord uit Frankrijk: Verkeersdrempel

Verkeersdrempel


Verkeersbord uit Frankrijk: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Rijstrook voor fietsers

Rijstrook voor fietsers


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de rijstrook voor fietsers

Einde van de rijstrook voor fietsers


Verkeersbord uit Frankrijk: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Frankrijk: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Frankrijk: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Frankrijk: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Frankrijk: Parkeren enkel toegestaan als u betaalt

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt


Verkeersbord uit Frankrijk: Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijd

Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijd


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Verkeersbord uit Frankrijk: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Frankrijk: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Frankrijk: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Frankrijk: Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de aanbevolen snelheid

Einde van de aanbevolen snelheid


Verkeersbord uit Frankrijk: Begin van een tunnel

Begin van een tunnel


Verkeersbord uit Frankrijk: Einde van de tunnel

Einde van de tunnel