loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Maleisië: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Maleisië: Verplicht pad voor fietsers
Verkeersbord uit Maleisië: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Maleisië: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Maleisië: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers

Community

Help ons met het verspreiden van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel met uw vrienden op sociale media!Reacties 91


Nov 07, 2019


bijna allen vragen van verkeersborden

1

Nov 11, 2019


NIET HET GELD WAARD. VEEL TE GEMAKKELIJK. COMPLETE VERSPILLING VAN GELD

Nov 12, 2019


Niet het geld waard.

Nov 13, 2019


Niet compleet, de zonale borden ontbreken, de x borden verboden voor quads etc Contacteer de FOD Mobiliteit en Vervoer

Nov 13, 2019


42574