loading

Fietspad

Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg waarop fietsers en bromfietsers van klasse A moeten rijden, soms moeten ook bestuurders van een bromfiets van klasse B op het fietspad rijden. Het fietspad wordt ofwel aangeduid door een van deze twee borden, ofwel door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen. Het fietspad kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen. Op sommige plaatsen is het fietspad rood gekleurd, maar dat hoeft helemaal niet.

Het Fietsexamen