loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Rusland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Rusland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/rusland/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/rusland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/rusland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/rusland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor <a href='/nl/rusland/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.