loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Rusland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Rusland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor verkeersopstoppingen

Waarschuwing voor verkeersopstoppingen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Rusland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Rusland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Rusland: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Rusland: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Rusland: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Rusland: Verplichte rijstrook voor auto's

Verplichte rijstrook voor auto's


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het pad voor fietsers

Einde van het pad voor fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Rusland: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Rusland: Verboden toegang

Verboden toegang


Verkeersbord uit Rusland: Auto's verboden

Auto's verboden


Verkeersbord uit Rusland: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Rusland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Rusland: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Rusland: Brommers verboden

Brommers verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Rusland: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Rusland: Aanhangwagens verboden

Aanhangwagens verboden


Verkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens met aanhangwagen verboden

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden


Verkeersbord uit Rusland: Minder afstand houden dan aangegeven verboden

Minder afstand houden dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Rusland: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Verkeersbord uit Rusland: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Rusland: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Rusland: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Rusland: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Rusland: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Rusland: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Rusland: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Rusland: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de zone waar parkeren verboden is

Einde van de zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een bebouwde kom

Begin van een bebouwde kom


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersbord uit Rusland: Verkeersdrempel

Verkeersdrempel


Verkeersbord uit Rusland: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Rusland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Rusland: Informatie over de richtingen van het kruispunt

Informatie over de richtingen van het kruispunt


Verkeersbord uit Rusland: Informatie over de volgende afrit

Informatie over de volgende afrit


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Rusland: Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken

Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken


Verkeersbord uit Rusland: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Rusland: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Rusland: Maximum snelheid van een rijstrook

Maximum snelheid van een rijstrook


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een nieuwe rijstrook

Begin van een nieuwe rijstrook


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Rusland: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de weg met eenrichtingsverkeer

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Rusland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een parkeerzone

Begin van een parkeerzone


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de parkeerzone

Einde van de parkeerzone


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Rusland: Te volgen route om links af te slaan

Te volgen route om links af te slaan


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Rusland: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Rusland: Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid


Verkeersbord uit Rusland: Weg met tweerichtingsverkeer

Weg met tweerichtingsverkeer