loading

Openbare weg en rijbaan

Een openbare plaats kan bestaan uit: een openbare weg, een openbaar terrein of een niet-openbaar terrein. Een openbare weg zoals bijvoorbeeld een straat, pad, aardeweg, brug, autosnelweg of tunnel is dus een openbare plaats waar we zonder problemen met alle of sommige voertuigen mogen rijden.

Rijstroken

Een rijbaan kan met een wegmarkering in rijstroken worden onderverdeeld. Met hun wegmarkering bedoelen we de witte onderbroken streep die je in het midden van de rijbaan ziet. Met deze wegmarkering kan de rijbaan in twee of drie of nog meer rijstroken worden onderverdeeld.