loading

Kernwoorden

Een overzicht van de kernwoorden over het verkeer. Hier kunt u gemakkelijk kernwoorden en definities opzoeken die u nog niet kent.


Rijden

Rijden is een heel complexe vaardigheid, omdat u vaak verschillende handelingen tegelijk moet uitvoeren. Hier vindt u de basis om veilig te rijden.

Stuurinrichting

De stuurinrichting is een systeem waarmee men een voertuig kan besturen. Het stuur houdt u best goed vast met beide handen. Het linkerhand tussen 8 en 10 uur en het rechterhand tussen 2 en 4 uur. Deze positie is comfortabel en op wegen met een hoge snelheid kunt u bochten maken zonder uw handen van het stuur te halen.

Plaatselijkverkeer

De voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen.

Verkeersgeleider

Een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren. De verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen samen.

Vangrail

Een geleiderail of vangrail is een barrière die naast wegen wordt geplaatst om te voorkomen dat voertuigen de weg in zijdelingse richting verlaten, kantelen of de middenberm doorkruisen. Hierdoor wordt letsel aan inzittenden en schade aan de auto zo veel mogelijk beperkt.

Slagboom

Een slagboom is een afsluitingsmechanisme dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang. Andere benamingen die worden gebruikt zijn afsluitboom, hefboom en bareel. Er zijn zowel handbediende slagbomen als slagbomen die door middel van een aandrijving worden bewogen.

Lage-emissiezone

Een lage-emissiezone is een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

Bewonerskaart

Een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat.

Kruispunt

Een kruispunt is een plaats waar twee of meerdere wegen samenkomen. Kijk goed uit voor dat u een kruispunt oprijdt, kijk links en rechts voor naderende voertuigen, fietsers en overstekende voetgangers. Als u gestopt bent bij een kruispunt, kijk dan terug links en rechts voor dat u terug vertrekt. Kijk over heel het kruispunt en zorg dat de weg helemaal vrij is, zodat u het verkeer niet blokkeert als u moet stoppen.

Rotonde

Een rotonde is een soort van cirkelvormig kruispunt waarin het verkeer continu in één richting rond een centraal eiland rijdt. De bestuurders op de rotonde hebben altijd voorrang.

Verkeerslichten

Bij een kruispunt gecontroleerd door verkeerslichten, geven de verkeerslichten aan wie er voorrang heeft. Als het verkeerslicht groen is, dan mag u doorrijden. Als het licht al een tijdje groen is, zorg dan dat u kan stoppen als het oranje wordt. Bij een oranje licht moet u stoppen, u mag enkel doorrijden als u al zo dicht bent dat u niet meer veilig kan stoppen. Bij een rood licht, moet u stoppen en wachten tot het licht groen wordt.

Wegmarkering

Een wegmarkering is het geheel aan tekens die op het wegdek staan aangegeven en het verkeer door middel van de visuele informatie geleiden. Wegmarkering omvat onder meer pijlen, strepen, doorgetrokken en onderbroken lijnen, haaientanden.

Voorrang verlenen

Voorrang verlenen of voorrang geven betekent dat u andere weggebruikers moet laten voor gaan. Bij een kruispunt dat wordt gecontroleerd door verkeersborden, geven de verkeersborden aan welke bestuurder voorrang heeft.

Oversteekplaats

Een oversteekplaats of een zebrapad is een locatie op de rijbaan die bestemd is om over te steken en die als zodanig gemarkeerd is. Ze zijn er voor voetgangers en fietsers.

Spoorwegovergang

Een spoorwegovergang is een gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.

Schoolomgeving

Een schoolomgeving is een plaats in de buurt van een school. Let extra goed op voor spelende kinderen.

Parkeren

Bestuurders moeten er voor zorgen dat hun voertuig geen gevaar vormt wanneer het geparkeerd is. Parkeer uw voertuig op een plaats waar het mag staan en zorg ervoor dat het duidelijk zichtbaar is voor andere weggebruikers. Als u op de rijbaan parkeert, zorg dan dat u zo dicht mogelijk tegen het voetpad parkeert. Als u parkeert op een helling, zorg er dan voor dat de wielen gedraaid zijn richting het voetpad. Op deze manier kan het voertuig niet op de rijbaan rollen.

Inhalen

Wanneer een voertuig trager rijdt dan de maximaal toegelaten snelheid, mag u het voertuig links inhalen. Inhalen is een heel gevaarlijk maneuver. Haal enkel in als er genoeg ruimte is en als de weg helemaal vrij is. Bij het inhalen van een voetganger, fietser of brommer moet er minstens 1 meter afstand zijn. Inhalen is verboden bij kruispunten, hellingen, gevaarlijke bochten en oversteekplaatsen.

Invoegen

Wegen met een hoge snelheid hebben in het algemeen een oprit/invoegstrook om u tijd te geven om snelheid op te bouwen. Gebruik de oprit om dezelfde snelheid te behalen als de voertuigen op de hoofdweg. Als u moet wachten op ruimte op de hoofdweg, rij dan trager zodat u genoeg ruimte heeft om in te voegen op de hoofdweg.

Achteruitrijden

Achteruitrijden wordt meestal gedaan bij het parkeren van het voertuig. Bestuurders verwachten niet dat een voertuig achteruit aan het rijden is, en realiseren dit misschien pas wanneer het te laat is. Als u een straat of afslag mist, rij dan nooit achteruit maar zoek een plaats waar u veilig kunt draaien.

Sluiten

#Community

Help ons met het verspreiden van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel op sociale media!


Jun 28, 2021

Top gepresenteerd!

May 06, 2021

ik vink het leuk

Apr 01, 2021

Kan ik in slovakaaks taal leren het is makkelijk

Feb 01, 2021

Oei ! Ik dacht hier de Thaise wegcode te vinden in het NL ? Blijkbaar mis ? Iemand een LINK waar ik dat wel kan vinden, Thaise wegcode met verkeersborden en info in het Nederlands? Mag altijd gestuurd worden ...

Nov 07, 2020

Vraag / antwoord op vraag 22 is niet juist.

Admin

Beste student! Op deze pagina proberen we u iets bij te leren over de verkeersregels. Laat ons weten wat u ervan vindt!

Jun 08, 2019

Lekker pik

Jun 04, 2019

Handige applicatie alleen er zijn zo veel niet op genomen in China jammer

Sluiten