loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Thailand: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Thailand: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Thailand: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Thailand: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <a href='/nl/thailand/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <a href='/nl/thailand/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <a href='/nl/thailand/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/thailand/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Thailand: Verderop moet u <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Thailand: <a href='/nl/thailand/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Thailand: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/thailand/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor <a href='/nl/thailand/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/thailand/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/thailand/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/thailand/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.