loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Uruguay: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Uruguay: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Uruguay: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechtsVerkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Uruguay: Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/uruguay/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/uruguay/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/uruguay/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Uruguay: <a href='/nl/uruguay/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/uruguay/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: <a href='/nl/uruguay/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/uruguay/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Uruguay: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor <a href='/nl/uruguay/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/uruguay/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/uruguay/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/uruguay/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <a href='/nl/uruguay/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Uruguay: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.