loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Argentinië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Argentinië: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Argentinië: Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Argentinië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Argentinië: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Argentinië: Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Argentinië: Verkeersbord uit Argentinië: Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/argentinie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/argentinie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/argentinie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Argentinië: <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Argentinië: Verderop moet u <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/argentinie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: <a href='/nl/argentinie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/argentinie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Argentinië: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor <a href='/nl/argentinie/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/argentinie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/argentinie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/argentinie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/argentinie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Argentinië: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.