loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Bangladesh: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Bangladesh: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een U-bocht

Waarschuwing voor een U-bocht


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een U-bocht

Waarschuwing voor een U-bocht


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor bejaarden

Waarschuwing voor bejaarden


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor bejaarden

Waarschuwing voor bejaarden


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een versmalling

Waarschuwing voor een versmalling


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor voetgangers

Waarschuwing voor voetgangers


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor riksja's

Waarschuwing voor riksja's


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Bangladesh: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan


Verkeersbord uit Bangladesh: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Bangladesh: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Bangladesh: Verplicht pad voor riksja's

Verplicht pad voor riksja's

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Bangladesh: Handkarren verboden

Handkarren verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Motors en auto's verboden

Motors en auto's verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Riksja's verboden

Riksja's verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Bangladesh: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Bangladesh: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Bangladesh: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Bangladesh: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Bangladesh: Oversteekplaats voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Bangladesh: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Bangladesh: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Bangladesh: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Bangladesh: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Bangladesh: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan