loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Bangladesh: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor bejaardenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor bejaardenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Bangladesh: <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt, <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Bangladesh: <a href='/nl/bangladesh/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/bejaarde'>bejaarden</a>.

Waarschuwing voor bejaarden.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/bejaarde'>bejaarden</a>.

Waarschuwing voor bejaarden.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/riksja'>riksja's</a>.

Waarschuwing voor riksja's.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor <a href='/nl/bangladesh/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/bangladesh/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Bangladesh: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.