loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: VerkeersdrempelVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Duik in de wegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een autowegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de autowegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren enkel toegestaan als u betaaltVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: AdviessnelheidVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de adviessnelheid
Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.
Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Duik</b> in de weg.

Duik in de weg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Overzicht van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan als u <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeerautomaat'>betaalt</a>.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/adviessnelheid'>adviessnelheid</a>.