loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden toegangVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Bussen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Auto's verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Fietsers en brommers verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Brommers verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Motors verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Tractors verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/fietser'>Fietsers</a> en <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bromfiets'>brommers</a> verboden.

Fietsers en brommers verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Minder <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Gebruik van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het verbod om de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van het <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen met een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina:


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden op <b>even</b> datums.

Parkeren verboden op even datums.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden voor <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/fietser'>fietsers</a> en <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/bromfiets'>brommers</a>.

Parkeren verboden voor fietsers en brommers.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Begin van een <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: Einde van de <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/bosnie-herzegovina/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Bosnië-Herzegovina: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.