loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Canada: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Canada: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Canada: Verkeersbord uit Canada: Verkeersbord uit Canada: Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Canada: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Canada: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Canada: Verkeersbord uit Canada: Verkeersbord uit Canada: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/canada/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Canada: <a href='/nl/canada/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Canada: Verderop moet u <a href='/nl/canada/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een kruispunt, <a href='/nl/canada/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/canada/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van links.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/canada/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een <a href='/nl/canada/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Canada: <a href='/nl/canada/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/canada/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Canada: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Canada: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Canada: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.