loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Colombia: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Colombia: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Colombia: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia:
Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Colombia: <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Colombia: Verderop moet u <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Colombia: <a href='/nl/colombia/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Colombia: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.