loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Colombia: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Colombia: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Colombia: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een beperkt gewichtVerkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Colombia: <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Colombia: Verderop moet u <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/colombia/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Colombia: <a href='/nl/colombia/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/colombia/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Colombia: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>dubbele scherpe bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele scherpe bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <b>gevaarlijke bochten</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor gevaarlijke bochten, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> langs links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer langs links of rechts.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor <a href='/nl/colombia/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/colombia/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/colombia/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/colombia/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <a href='/nl/colombia/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>beperkt gewicht</b>.

Waarschuwing voor een beperkt gewicht.


Verkeersbord uit Colombia: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.