loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit India: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit India: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit India: Links passeren verplichtVerkeersbord uit India: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit India: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit India: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit India: Verplicht naar linksVerkeersbord uit India: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit India: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit India: Verplicht pad voor fietsers
Verkeersbord uit India: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit India: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit India: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit India: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit India: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit India: Verplichte richting van de <a href='/nl/india/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit India: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit India: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit India: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit India: Verplicht <a href='/nl/india/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.