loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit India: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit India: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit India: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor
Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor <a href='/nl/india/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit India: <a href='/nl/india/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit India: <a href='/nl/india/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/india/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/india/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/india/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/india/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit India: Waarschuwing voor een <a href='/nl/india/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/india/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.