loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Nepal: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Nepal: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Nepal: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Nepal: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Nepal: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Nepal: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Nepal: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Nepal: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Nepal: Rechtdoor rijden verplicht
Verkeersbord uit Nepal: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Nepal: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Nepal: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Nepal: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Nepal: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Nepal: Verplichte richting van de <a href='/nl/nepal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Nepal: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Nepal: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Nepal: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.