loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een controlepostVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Nepal: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Nepal: Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/nepal/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>controlepost</b>.

Waarschuwing voor een controlepost.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Nepal: <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt, <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Nepal: <a href='/nl/nepal/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/nepal/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/nepal/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor <a href='/nl/nepal/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/nepal/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nepal/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/nepal/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Nepal: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.