loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Panama: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Panama: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Panama: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Panama: Stop en geef voorrang verderop
Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/panama/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Panama: <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Panama: Verderop moet u <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/panama/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Panama: <a href='/nl/panama/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Panama: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.