loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Panama: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Panama: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Panama: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Panama: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdienstenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Panama: Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/panama/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/panama/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/panama/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Panama: <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Panama: Verderop moet u <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/panama/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Panama: <a href='/nl/panama/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/panama/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Panama: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor voertuigen van <a href='/nl/panama/overzicht/hulpdiensten'>hulpdiensten</a>.

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor <a href='/nl/panama/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/panama/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/panama/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <a href='/nl/panama/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/panama/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Panama: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.