loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Peru: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Peru: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Peru: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Peru: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Peru: Weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Peru: Verplicht omkeren (U-bocht)Verkeersbord uit Peru: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Peru: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Peru: Verplichte parkeerplaats
Verkeersbord uit Peru: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Peru: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Peru: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Peru: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Peru: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Peru: Verplicht <b>omkeren</b> (U-bocht).

Verplicht omkeren (U-bocht).


Verkeersbord uit Peru: Verplichte <a href='/nl/peru/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Peru: Verplicht <a href='/nl/peru/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Peru: Verplichte <a href='/nl/peru/overzicht/parkeren'>parkeerplaats</a>.

Verplichte parkeerplaats.