loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Peru: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Peru: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Peru: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Peru: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdienstenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechtsVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/peru/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/peru/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Peru: <a href='/nl/peru/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Peru: Verderop moet u <a href='/nl/peru/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/peru/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Peru: <a href='/nl/peru/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/peru/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Peru: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor voertuigen van <a href='/nl/peru/overzicht/hulpdiensten'>hulpdiensten</a>.

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>wegverbreding</b>.

Waarschuwing voor een wegverbreding.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor <a href='/nl/peru/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/peru/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/peru/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/peru/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <a href='/nl/peru/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/peru/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Peru: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.