loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Slowakije: VerkeersdrempelVerkeersbord uit Slowakije: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Slowakije: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Slowakije: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Slowakije: Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een autowegVerkeersbord uit Slowakije: Einde van de autowegVerkeersbord uit Slowakije: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Slowakije: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Slowakije: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Slowakije: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Slowakije: Verkeersbord uit Slowakije: Maximumsnelheid van een rijstrookVerkeersbord uit Slowakije: Minimumsnelheid van de rijstrokenVerkeersbord uit Slowakije: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Slowakije: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Slowakije: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Slowakije: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Slowakije: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Slowakije: Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaanVerkeersbord uit Slowakije: Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoirVerkeersbord uit Slowakije: Verkeersbord uit Slowakije: Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Slowakije: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Slowakije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Slowakije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Slowakije: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Slowakije: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Slowakije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Slowakije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Slowakije: Nationale maximumsnelheden


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/doodlopende-weg'>Doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Slowakije: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Slowakije: Overzicht van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Slowakije: Overzicht van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/maximumsnelheid'>Maximumsnelheid</a> van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Verkeersbord uit Slowakije: <b>Minimumsnelheid</b> van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a>.

Minimumsnelheid van de rijstroken.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Weg met <a href='/nl/slowakije/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan <b>gedeeltelijk</b> op de <a href='/nl/slowakije/overzicht/rijbaan'>rijbaan</a>.

Parkeren enkel toegestaan gedeeltelijk op de rijbaan.


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan op de <a href='/nl/slowakije/overzicht/berm'>berm</a> of <b>trottoir</b>.

Parkeren enkel toegestaan op de berm of trottoir.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeren'>zone</a> met <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeerautomaat'>betaald parkeren</a>.

Begin van een zone met betaald parkeren.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/slowakije/overzicht/parkeerautomaat'>betaald parkeren</a>.

Einde van de zone met betaald parkeren.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van het <a href='/nl/slowakije/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Slowakije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slowakije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Slowakije: Nationale <a href='/nl/slowakije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.