loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Slowakije: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Slowakije: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Slowakije: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Slowakije: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Slowakije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Slowakije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Slowakije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Slowakije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/slowakije/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slowakije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Slowakije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Slowakije: <a href='/nl/slowakije/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Slowakije: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Slowakije: Verplichte richting van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Slowakije: Begin van een <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Einde van de <a href='/nl/slowakije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Slowakije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Slowakije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.