loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Thailand: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Thailand: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Thailand: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Thailand: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Verkeersbord uit Thailand: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Thailand: Verplichte richting van de rotonde
Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/thailand/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Thailand: Verderop moet u <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Thailand: <a href='/nl/thailand/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/thailand/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Thailand: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Thailand: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Thailand: Verplichte richting van de <a href='/nl/thailand/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.