loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplichte richting van de <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplichte <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplichte rijstrook voor bussen en trams.

Verplichte rijstrook voor bussen en trams.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/verenigd-koninkrijk/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Verenigd Koninkrijk: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.