loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Brazilië: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte parkeerplaats
Verkeersbord uit Brazilië: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Brazilië: Weg met tweerichtingsverkeer

Weg met tweerichtingsverkeer


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor bussen

Verplichte rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor vrachtwagens

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte parkeerplaats

Verplichte parkeerplaats

Community

Help ons met het verspreiden van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel met uw vrienden op sociale media!Reacties 91


Nov 07, 2019


bijna allen vragen van verkeersborden

1

Nov 11, 2019


NIET HET GELD WAARD. VEEL TE GEMAKKELIJK. COMPLETE VERSPILLING VAN GELD

Nov 12, 2019


Niet het geld waard.

Nov 13, 2019


Niet compleet, de zonale borden ontbreken, de x borden verboden voor quads etc Contacteer de FOD Mobiliteit en Vervoer

Nov 13, 2019


42574