loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Brazilië: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Brazilië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Brazilië: Weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Brazilië: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte parkeerplaats
Verkeersbord uit Brazilië: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de <a href='/nl/brazilie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Brazilië: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte <a href='/nl/brazilie/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht <a href='/nl/brazilie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/brazilie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte rijstrook voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte <a href='/nl/brazilie/overzicht/parkeren'>parkeerplaats</a>.

Verplichte parkeerplaats.