loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Brazilië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Brazilië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Brazilië: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een beperkt gewichtVerkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/brazilie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/brazilie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Brazilië: <a href='/nl/brazilie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Brazilië: <a href='/nl/brazilie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/brazilie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/speelplaats'>speelplaats</a>.

Waarschuwing voor een speelplaats.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> langs links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer langs links of rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/aardeweg'>onverhard wegdek</a>.

Waarschuwing voor een onverhard wegdek.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor <a href='/nl/brazilie/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/brazilie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/brazilie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/brazilie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>beperkt gewicht</b>.

Waarschuwing voor een beperkt gewicht.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.