loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Brazilië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Brazilië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Brazilië: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de rotonde
Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Brazilië: <a href='/nl/brazilie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/brazilie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit Brazilië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/brazilie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Brazilië: <a href='/nl/brazilie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/brazilie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Brazilië: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Brazilië: Verplichte richting van de <a href='/nl/brazilie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.