loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Filippijnen: Links of rechts passeren verplicht

Verkeersbord uit Filippijnen: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Filippijnen: Verplicht naar rechts

Verkeersbord uit Filippijnen: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verkeersbord uit Filippijnen: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)